Du Lịch Hà Nội – Sầm Sơn ( 3 ngày 2 đêm)

Mã tour: ND_SS001

Ngày khởi hành: Khởi hành thứ 6 hàng tuần

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 1.455.000 đ

Du Lịch Hà Nội – Biển Hải Tiến ( 2 ngày 1 đêm)

Mã tour: ND_HT002

Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 966.000 đ

Du Lịch Biển Hải Hòa ( 2 ngày 1 đêm)

Mã tour: ND_HH001

Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 1.188.000 đ

Du Lịch FLC Sầm Sơn (3N2Đ)

Mã tour: ND_FLC001

Ngày khởi hành: Đang cập nhật

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 3.200.000 đ