Menu

BẢNG GIÁ 2019 – HỆ THỐNG FLC

I, FLC LUXURY RESORT VINH PHUC

 1. Giá phòng (bao gồm giường và ăn sáng)                                                                   Unit: 1,000 VND

  Chương trình ưu đãi “Seasonal Hot Deal”

  Lưu ý:

  • Thanh toán 100% sau khi đặt phòng thành công và không hoãn hủy booking đã đặt
  • GIÁ PHÒNG BAO GỒM ĂN SÁNG/ BEST FLEXIBLE RATE BREAKFAST
  • Thời gian đặt: 11/08 – 31/12/2019
  • Thời gian lưu trú: 02/09 – 31/12/2019
Loại phòng

Adult

WEEKDAY (Seasonal Hot Deal – Non-refundable) WEEKEND (Seasonal Hot Deal – Non-refundable)

Lễ Tết – HOLIDAYS (24/12, 31/12/19)
01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable
Deluxe room 02 1,397 1.297 1.582 1.468 2.076 1.924
Bungalow 1-bedroom 02 1.644 1.525 1.829 1.696 2.323 2.152
Suite room 02 2.200 2.038 2.385 2.209 2.879 2.665
 1. Chính sách khác

2.1 Phụ Thu Gala, Giáng Sinh – Năm mới                                                   

Unit: 1,000VND

  Christmas Eve
24 December, 2018
New year’s Eve
31 December, 2018
Người lớn 600 900
Trẻ em ( từ 6-  dưới 12) 600 900
Trẻ em dưới 6 tuổi Miễn phí Miễn phí

2.2 Phụ thu

Unit: 1,000VND

  Hotel Room/Bungalow 01 bedroom Queen Villa
Phụ thu cuối tuần chỉ dành cho mùa cao điểm và thấp điểm 300 600

II, FLC LUXURY SAMSON BEACH & GOLF RESORT  

 1. GIÁ PHÒNG

a, Bao gồm giường và ăn sáng

Unit: 1,000 VND

Chương trình ưu đãi “Seasonal Hot Deal”

Lưu ý:

 • Thanh toán 100% sau khi đặt phòng thành công và không hoãn hủy booking đã đặt
 • GIÁ PHÒNG BAO GỒM ĂN SÁNG/ BEST FLEXIBLE RATE BREAKFAST
 • Thời gian đặt: 11/08 – 31/12/2019
 • Thời gian lưu trú: 02/09 – 31/12/2019

Loại phòng Room type

 

Adult


WEEKDAY (Seasonal Hot Deal – Non-refundable)
WEEKEND (Seasonal Hot Deal – Non-refundable) Lễ Tết – HOLIDAYS (24/12, 31/12/19)

01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable
Studio Suite 02 1.881 1.644 2.095 1.829 3.164 2.755
Studio Living 02 2.238 1.953 2.451 2.138 3.520 3.064
Couple Suite 02 2.309 2.014 2.523 2.200 3.591 3.126
Garden Living 02 2.594 2.261 2.808 2.447 3.876 3.373
Family Suite 04 3.121 2.732 3.335 3.017 4.404 3.843
Family Suite Plus 04 4.119 3.696 4.333 3.782 5.401 4.708
Seaview Living 04 4.475 3.905 4.689 4.090 5.758 5.017
Pool Villa 02 3.805 3.311 4.019 3.496 5.088 4.423
Pool Suite 02 4.133 3.682 4.440 3.867 5.088 4.423
Sea view Villa 2-bedroom 04 7.396 6.437 7.610 6.622 8.679 7.548
 1. Chính sách khác

a, Phụ thu Gala Dinner – Christmas & New Year Eve

Unit: 1,000 VND

  Christmas Eve
24 December, 2019
New year’s Eve
31 December, 2019
Người lớn 600 900
Trẻ em từ 6 dưới  12 600 900
Trẻ em dưới 12 Miễn phí Miễn phí

b, Giường phụ cho người lớn, phụ thu cuối tuần

 • Giường phụ cho người lớn ( Bao gồm Spa 2 lần / ngày ): 1,100,000VND/ người/ ngày
 • Phụ thu cuối tuần

Unit: 1,000 VND

  Room

(Including Bed & Breakfast)

Thứ 6, thứ 7:  chỉ áp dụng cho mùa thấp điểm 300
Thứ 6, thứ 7:  chỉ áp dụng cho mùa cao điểm 500

III. FLC GRAND HOTEL SAMSON:

 1. Giá phòng ( Bao gồm ăn sáng và giường)

Unit: 1,000 VND

Chương trình ưu đãi “Seasonal Hot Deal”

Lưu ý:

 • Thanh toán 100% sau khi đặt phòng thành công và không hoãn hủy booking đã đặt
 • GIÁ PHÒNG BAO GỒM ĂN SÁNG/ BEST FLEXIBLE RATE BREAKFAST
 • Thời gian đặt: 11/08 – 31/12/2019
 • Thời gian lưu trú: 02/09 – 31/12/2019

Loại phòng Room type

 

Adult

WEEKDAY (Seasonal Hot Deal – Non-refundable) WEEKEND (Seasonal Hot Deal – Non-refundable)  

Lễ Tết

HOLIDAYS (24/12, 31/12/19)

 

 

01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable
Grand Comfort (Connecting) 2 1.881 1.644 2.095 1.829 3.164 2.755
Grand Premier 2 2.309 2,014 2.523 2.200 3.591 3.126
Grand Suite 4 3.121 2.732 3.335 2.917 4.404 3.843
 1. Chính sách khác

a, Phụ thu Gala Dinner – Christmas & New Year Eve

Unit: 1,000 VND

  Christmas Eve
24 December, 2019
New year’s Eve
31 December, 2019
Người lớn 600 900
Trẻ em từ 6 – dưới 12 600 900
Trẻ em dưới 6 tuổi Miễn phí Miễn phí

b, Phụ thu cuối tuần

Unit: 1,000 VND

  Room

(Including Bed & Breakfast)

Thứ 6, thứ 7:  chỉ áp dụng cho mùa thấp điểm 300
Thứ 6, thứ 7:  chỉ áp dụng cho mùa cao điểm 500

IV. FLC QUY NHON BEACH & GOLF RESORT

 1. Giá phòng ( Bao gồm ăn sáng và giường)

Unit: 1,000VND

Chương trình ưu đãi “Seasonal Hot Deal”

Lưu ý:

 • Thanh toán 100% sau khi đặt phòng thành công và không hoãn hủy booking đã đặt
 • GIÁ PHÒNG BAO GỒM ĂN SÁNG/ BEST FLEXIBLE RATE BREAKFAST
 • Thời gian đặt: 11/08 – 31/12/2019
 • Thời gian lưu trú: 02/09 – 31/12/2019
Loại phòng

Adult

WEEKDAY (Seasonal Hot Deal – Non-refundable)

WEEKEND (Seasonal Hot Deal – Non-refundable)


Lễ TếtHOLIDAYS (24/12, 31/12/19)
 
01 NIGHT

Non-refundable

02 NIGHTS

Non-refundable

03 NIGHTS

Non-refundable

01 NIGHT

Non-refundable

02 NIGHTS

Non-refundable

03 NIGHTS

Non-refundable

01 NIGHT

Non-refundable

02 NIGHTS

Non-refundable

 
Studio Suite 02 2.304 2.166 1.927 2.532 2.380 2.238 3.748 3.520
Studio Suite Deluxe 02 2.608 2.451 2.179 2.836 2.665 2.494 4.052 4.805
Family Suite 04 4.228 3.976 3.539 4.456 4.190 3.924 5.748 5.401
Family Suite Plus 06 5.596 5.259  4.673 5.824 5.473  5.121 6.984 6.541
Family Suite Deluxe 08 6.912 6.499 5.781 7.180 6.713  6.285 8.256  7.753
Villa 2-bedroom (Golf View) 04 6.812 6.399  6.681 7.268 6.826 6.385  8.788  8.251
Villa 2-bedroom (Ocean View) 04 7.420 6.969  6.185 7.876 7.296 6.917 9.016 8.465
Villa 3-bedroom (Ocean View) 06 9.549 8.974 7.949 10.232 9.605  8.978 11.676 10.959
Villa 4-bedroom (Golf View) 08 11.320 10.631 9.435 12.232 11.486  10.741 13.448 12.726

2. Chính sách khác

a, Phụ thu Gala Dinner – Christmas & New Year Eve

Unit: 1,000VND
Christmas Eve
24 December, 2019
New year’s Eve
31 December, 2019
Người lớn 700 700
Trẻ em từ 6 – dưới 12 350 350
Trẻ em dưới 12 Miễn phí Miễn phí

b, Phụ thu cuối tuần

Unit: 1,000VND
  Hotel Room Villas
2-bedroom 3-bedroom 4-bedroom 5-bedroom
Phụ thu thứ 6, thứ 7 ( AD cho mùa cao điểm, thấp điểm) 300 600 900 1,200 1,500

c, Phụ thu đón tiễn sân bay

Xe đón / tiễn sân bay sẽ phụ thu 150.000 nett/ chiều/ khách

V, FLC LUXURY RESORT HẠ LONG

 1. Giá phòng (bao gồm giường và ăn sáng)                                                                   Unit: 1,000 VND

  Chương trình ưu đãi “Seasonal Hot Deal”

  Lưu ý:

  • Thanh toán 100% sau khi đặt phòng thành công và không hoãn hủy booking đã đặt
  • GIÁ PHÒNG BAO GỒM ĂN SÁNG/ BEST FLEXIBLE RATE BREAKFAST
  • Thời gian đặt: 11/08 – 31/12/2019
  • Thời gian lưu trú: 02/09 – 31/12/2019
Loại phòng

Adult

WEEKDAY (Seasonal Hot Deal – Non-refundable) WEEKEND (Seasonal Hot Deal – Non-refundable)

Lễ Tết – HOLIDAYS (24/12, 31/12/19)
01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable 01 NIGHT Non-refundable 02 NIGHTS Non-refundable
Deluxe Golf View 02 2.594 2.428 2.808 2.627 2.076 1.924
Deluxe Bay View 02 2.843 2.660 3.057 2.860 2.323 2.152
Premium Deluxe Golf View 02 2.843 2.660 3.057 2.860 2.879 2.665
Premium Deluxe Bay View 02 3.093 2.893 3.106 3.093 4.589 4.290
Grand Suite Golf View 04 4.204 4.124 4.618 4.323 5.900 5.520
Grand Suite Bay View 04 4.689 4.390 4.903 4.589 6.185 5.786
Executive Suite Golf View 02 3.378 3.159 3.591 3.359 4.874 4.656
Executive Suite Bay View 02 3.627 3.392 3.841 3.591 5.123 4.788
Executive Grand Suite Golf View 04 5.330 5.088 5.544 5.188 6.826 6.385
Executive Grand Suite Bay View 04 5.615 5.354 5.829 5.454 7.111 6.651
Panorama Bay View 04 6.826 6.385 7.111 6.651 8.821 8.247
 1. Chính sách khác

VI, Điều kiện và các điều khoản

 1. Giai đoạn
Thấp điểm Cao điểm Lễ tết
02/01/2019 – 14/02/2019

21/02/2019– 24/04/2019

26/04/2019 – 27/04/2019

03/09/2019 – 23/12/2019

26 – 30/12/2019

02/05/2019 – 31/8/2019 01/01/2019

15 – 20/02/2019

25/04/2019

28/04/2019 – 01/05/2019

01 – 02/09/2019

24 – 25/12/2019

31/12/2019

 1. Extra bed & Child Surcharge

Unit: 1,000VND

Giường phụ Giá bao gồm ăn sáng
Giường phụ cho người lớn 800
Giường phụ cho trẻ em ( 6 đến dưới 12) 500
Phụ thu cho trẻ em ( 6 đến dưới 12) – không giường phụ 200
Phụ thu trẻ em dưới 6 Miễn phí

      Note: Extra Bed không áp dụng cho Villa.

Chính sách 02 trẻ em / phòng

 • Nếu 02 trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí và ngủ chung giường với bố mẹ
 • Một trẻ em dưới 06 và một trẻ em từ 6 – dưới 12: sẽ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi khi ngủ chung giường với bố mẹ và chỉ phụ thu em bé từ 6 – dưới 12.
 • Hai trẻ em từ 6 – dưới 12: bắt buộc phải kê 01 extrabed.

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ khách sạn tại hệ thống FLC cùng Global Travel Alliance chúng tôi thì có thể liên hệ qua SĐT: 0943.59.8288 – 0943.39.8288 để được các chuyên gia hỗ trợ, tư vấn và giải đáp 24/24.

Chương trình ưu đãi “ TẾT YÊU THƯƠNG 2020” tại hệ thống FLC

BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH “ TẾT YÊU THƯƠNG 2020” TẠI HỆ THỐNG FLC Khu nghỉ Loại phòng Giá phòng Ưu đãi đi kèm FLC Quy Nhơn Studio Suite/ Studio Suite Deluxe 3,050,000 ·   Quyền lợi: –     Giá phòng bao gồm ăn sáng –     Ưu đãi giảm 20% dịch vụ F&B và Karaoke; Giảm 30% dịch vụ […]

NHỮNG KHÁCH SẠN GIÁ RẺ TẠI SEOUL BẠN CẦN THAM KHẢO !

Nếu bạn đang lên kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc trong hè năm nay và đặc biệt là thành phố Seoul mà chưa biết sẽ nghỉ tại đâu thì bài viết này là dành cho bạn. Cùng Global Travel chúng tôi tham khảo những khách sạn Seoul giá rẻ tại đây nhé! Nội dung […]

Khách sạn Hanoi Delight

Tổng Quan Tự hào với vẻ ngoài sang trọng và thoáng đãng, khách sạn Hà Nội Delight với 68 phòng nội thất sang trọng với các tiện nghi được thiết kế đảm bảo an toàn, vệ sinh và sự thoải mái. Mỗi phòng được trang bị đầy đủ các vật dụng đáp ứng nhu cầu […]