Du Lịch Los–Las-Washington–PhiladeIphia-Newyork

Mã tour: QT_HK002

Ngày khởi hành: 18/10/2019

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 63.900.000 đ

Du Lịch Newyork – Philadelphia – Washington D.C

Mã tour: QT_MH006

Ngày khởi hành: Hàng tháng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 58.900.000 đ

Du Lịch Los Angeles–Las Vegas–Hooverdam

Mã tour: QT_MH005

Ngày khởi hành: Hàng Tháng

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 54.500.000 đ

Du Lịch Havana–Varadeo–Ciènuegos–Santa Clara

Mã tour: QT_MH003

Ngày khởi hành: Hàng Thang

Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 89.900.000 đ

Du Lịch Havana – Varadeo – New York – Philadelphia 11 Ngày 10 Đêm

Mã tour: QT_MH004

Ngày khởi hành: Hàng Tháng

Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 119.000.00 đ

Du Lịch Havana – Vinales – Varadeo New York – Philadelphia – Washington D.C – Las Vegas – Los Angeles

Mã tour: QT_HK001

Ngày khởi hành: Hàng Tháng

Thời gian: 15 Ngày 14 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 147.000.00 đ

Du lịch Đông Tây Hoa Kỳ New York 10 ngày 9 đêm

Mã tour: QT_DTH001

Ngày khởi hành: Hàng Tháng

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 64.900.000 đ