Du Lịch Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu – Bắc Kinh ( Tàu cao tốc)

Mã tour: QT_BT005

Ngày khởi hành: 01,15/1; 10,11,18,29/2; 09,10,11,13,17,24,25,27/3/2024

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 22.790.000 đ

Tour du lịch Nhật Bản 6N5Đ: TOKYO-FUJI-NAGOYA-KYOTO-OSAKA

Mã tour: QT_NB0018

Ngày khởi hành: 26,28/9; 3,10,12,17,19,31/10; 08,15,16,23,29/11/2023; 24/1;28/02; 16/3/2024

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 23.990.000 đ

Du lịch Thái Lan Bangkok-Pattaya 5 ngày 4 đêm

Mã tour: QT_TL007

Ngày khởi hành: 17,19,21,23,28,30/9; 03,05,08,10,14,17,21,22,24/10; 01,03,04,10,11,14,15,17,18,21,24/11; 01,02,06,08,09,22 (Noel),28,29(Tết DL)/2023

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 6.290.000 đ
Giá khuyến mãi: 5.890.000 đ

DU LỊCH THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU 5N4D

Mã tour: QT034

Ngày khởi hành: 12, 19/7; 02/8; 27/09/2023

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 15.490.000 đ

Tour du lịch Thái Lan: Phuket – Đảo Phiphi 4 Ngày 3 Đêm

Mã tour: QT.045

Ngày khởi hành: 11,13, 20,23 25, 27,30/6; 2,4,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30,31/7/2023

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 10.990.000 đ

Tour du lịch Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc-Đài Trung-Cao Hùng

Mã tour: QT_DL004

Ngày khởi hành: 5,26/10; 09,16,23/11; 07/12/2023; 21/12(NOEL); 28/12(TẾT DL)

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 10.590.000 đ
Giá khuyến mãi: 10.790.000 đ

Du lịch Dubai 6N5D: DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: QT_DB002

Ngày khởi hành: 12,25/10; 07, 23/11;13/12/2023; 02/01;22/03/2024

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 28.900.000 đ
Giá khuyến mãi: 27.990.000 đ

DU LỊCH NAM NINH – TRẤN VIỄN – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI – KHẢI LÝ 5N4Đ

Mã tour: QT.001MT

Ngày khởi hành: Thứ 4 hàng tuần

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 9.950.000 đ
Giá khuyến mãi: 8.590.000 đ

Du lịch Thái Lan Bangkok-Pattaya (4ngày 3Đêm)

Mã tour: QT_TL004

Ngày khởi hành: 4,11,18,25/6; 2,9,16,23,30/7;6,13,20/8/2022

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 6.890.000 đ

Tour du lịch Nam Ninh – Lệ Giang – ShangriLa 6N5Đ

Mã tour: QT_NL001

Ngày khởi hành: Thứ 3 hàng tuần đường bộ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 12.990.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc: TRƯƠNG GIA GIỚI-PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour: QT_NTC001

Ngày khởi hành: 04,13, 11,18,20/10; 1,10,22/11; 1,13,22/12/2023

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 7.590.000 đ

Tour du lịch Quý Châu – Tây Giang – Miêu Trại Trung Quốc

Mã tour: QT_QC001

Ngày khởi hành: 27/04/2020

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 9.190.000 đ
Giá khuyến mãi: 8.900.000 đ