Sochi – Thành phố bên bờ biển nổi tiếng ở nước Nga